PPL logistics บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

 

บริษัท ภาคภูมิโลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย 

ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพราคาประหยัด ตรงต่อเวลา และ ปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด

จึงส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก 

 

 บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ระยะเวลาดำเนินกิจการถึงปัจจุบันรวม 16 ปี และ

มีรถขนส่งให้บริการมากกว่า 200 คัน 
 
 
 ปัจจุบันบริษัทฯมีการเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถบรรทุก

 

   

รายละเอียดการรับสมัคร

 

 

*** เปิดรับสมัครพนักงานขับรถบรรทุก รายได้ดี *** 


พนักงานขับรถ 6 ล้อพ่วงตู้บรรทุก            จำนวน   2   อัตรา

 พนักงานขับรถ 6 ล้อพ่วงตู้ผ้าใบ              จำนวน   7   อัตรา

 พนักงานขับรถ 10 ล้อพ่วงตู้ผ้าใบ             จำนวน   1   อัตรา

พนักงานขับรถ 10 ล้อพ่วงตู้บรรทุก          จำนวน   1   อัตรา

พนักงานขับรถ 6 ล้อเทรเลอร์                   จำนวน   2   อัตรา

 พนักงานขับรถ 10 ล้อเทรเลอร์                 จำนวน   5   อัตรา

 

คุณสมบัติการรับสมัคร

 

- เพศชาย อายุ  25-45  ปี / ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  

- มีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก ประเภท ท.2 ท.3 หรือ ท.4     

- มีประสบการณ์การขับรถบรรทุก อย่างน้อย 3 ปี

- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ และ มีใจรักในงานบริการ

- สุขภาพแข็งแรง

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2. ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

 

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา


 

หน้าที่ความรับผิดชอบ


- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 

- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

- วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

- แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ  

- แนะนำ  ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 

- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- เสนอแนะต่อนายจ้าง เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

- ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน      

- รวบรวมสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง 

- ให้ความรู้ อบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ก่อนเข้าทำงาน ระหว่างทำงาน และมีการทบทวนความรู้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง     

- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติการรับสมัคร

 

- เพช ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวุฒิการศึกษาสาขา อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

- ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ข้อมูลการติดต่อบริษัท


สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล โทร. 065-5199279

วันจันทร์ - วันศุกร์เวลา 8.00 น. - 17.00 น.


 สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 21 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

สถานที่ใกล้เคียง

- นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ประตู H

- วัดนางชี ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 
 
Online:  4
Visits:  316,953
Today:  133
PageView/Month:  454